Det mest miljövänliga partiet: Centerpartiet eller Miljöpartiet?

UPPDATERING: Jag har nu fått svar från Centerpartiet. Svar på frågorna

1) Vilket miljöhot anser partiet är det största hotet för mänskligheten och för jorden?

2) Vad anser partiet om befolkningsmängden, på nationell som på global nivå?

samt reflektioner anges längst ner. Jag vill tacka Centerpartiet för deras svar.

 

 

Både Miljöpartiet och Centerpartiet profilieras som ett parti vilket värnar om miljön och försöker därför värva de miljövänliga väljarna. Detta föranleder ju då till att fråga, är dessa partier några miljöförespråkare över huvud taget och vilket parti är det som mest värnar om miljön?

Till att börja med så behöver man fråga sig, på vilken nivå är det som partierna vill värna om miljön? I hemmet? I skogen utanför? Sverige? Globalt? Miljöpartiet talar ofta om det globala ansvaret och att Sverige måste föregå med gott exempel för att minska exempelvis koldioxidhalten, även om andra länder släpper ut betydligt mer koldioxid i atmosfären. Centerpartiet är ofta inte lika tydliga med detta i debatter, men skriver bland annat på sin hemsida

I Sverige har vi satt som mål att utsläppen av växthusgaser ska minska med 40 procent till år 2020, jämfört med 1990 års nivå. För att nå det målet har koldioxidskatten under 2000-talet höjts i omgångar.

Miljöpartiet är något mer diffusa med vad de vill göra åt koldioxiden, i deras valmanifest saknas det konkreta argument, men är full av populistiska sådana som exemelvis

Vi vill satsa på ny teknik för att få fram mer miljöanpassade drivmedel. Vi tror på teknik som syftar till att koldioxidneutrala drivmedel utvecklas och används i allt högre utsträckning. Energi, inklusive drivmedel, ska användas så effektivt som möjligt. Ekonomiska styrmedel är möjligen det mest effektiva verktyget för att genomföra det.

Det är min fetmarkering. De vill alltså satsa på ”ny teknik” för att lösa problemet, tyvärr är det inte lika med att åtgärda problemet. Det är ungefär som och säga att jag köper en Trisslott för att jag vill bli rik. Det enda konkreta förslaget de har är alltså något som de ”möjligen” kan använda sig av. Går det att bli mer diffus? Däremot skriver de senare att

Flygbolagen ska tvingas betala för flygbränslets negativa miljöpåverkan genom bränsle- och koldioxidskatter.

Här var de lite mer konkreta, men hur betalar man för en negativ påverkan egentligen? Vad är priset för att slänga skräp i naturen? Hur mycket vill ”naturen” ha betalt för att ta hand om det? Det jag menar är att vi kan släppa miljarder atombomber på jorden, och sedan betala för denna skada i form av pengar. Men åtgärdar det något? Blir det bättre då? Säger naturen ”Ja du betalade ju, nu fixar jag det här åt er”? Nej det gör den inte, det funkar inte så. Ännu mer populistiskt dravel från Miljöpartiet med andra ord.

Med andra ord är Centerpartiets hållning något mer konkret. Men jag kan inte säga att det är någon vidare bra lösning heller. För detta förutsätter

1) Det finns ett samband mellan klimat och koldioxidutsläpp. Vilket är en hypotes som inte kan valideras tillräckligt för och kunna dra slutsatsen att det stämmer

2) Även ifall höjd skatt i Sverige minskar koldioxidutsläppen, så kommer detta inte att påverka något i Sverige eller ens globalt. Jag menar, vi kan stänga av koldioxidutsläppen helt och hållet i Sverige, vi kommer ändå inte märka en skillnad någonstans i världen då utsläppet är så pass litet i relation till alla andra länders utsläpp. Detta är inte ens mätbart.

Sedan undrar jag hur man ska kunna minska koldioxidutsläppen genom att stänga ner kärnkraften? Var kommer energin som ska ersätta kärnkraften ifrån? Vindkraftverk? – knappast då de inte ens är i närheten av att vara energieffektiva idag – men kanske i framtiden. Hur som helst är det ingen bra lösning i dagsläget och vi kan inte köpa den där Trisslotten för att hoppas att det kommer lösa sig i en svår situation (detsamma gäller för solenergi, vågenergi etc. med andra ord det finns inget bra alternativ i dagsläget). Folket behöver bättre garantier än så. Vad som kommer hända är att vi ökar olja och kolkonsumtionen för att tillgodose energibehoven och vips så ökar koldioxidutsläppen desto mer.

Det jag skrivit ovan är något av en mjukstart. För att få reda på hur de två partierna värderar olika miljöhot så mailade jag till dem och ställde två frågor

1) Vilket miljöhot anser partiet är det största hotet för mänskligheten och för jorden?

2) Vad anser partiet om befolkningsmängden, på nationell som på global nivå?

Tyvärr uteblev svaren från båda partierna och jag antar att de helt enkelt får skylla på att ”de inte har nått ut med sin politik”. Hur som helst, jag kan enkelt svara på vad som är det största miljöhotet för mänskligheten och jorden och det är den ökade befolkningsmängden. Det jag menar är att vi kan minska koldioxidutsläppen, användningen av olja, råvaror etc. med 99 % per person och det kommer inte göra någon skillnad så länge vi hela tiden ökar i befolkning på jorden. Det är den totala summan per år (tid) som är den intressanta och inte hur mycket jag som Svensson belastar miljön. Så länge vi ökar i befolkningsmängd så kommer inga åtgärder att hjälpa, bara skjuta fram problemet. Ett parti som vill titulera sig som miljöparti bör åberopa en kraftig befolkningsminskning och ta denna jobbiga debatt för att vara trovärdig om att vilja värna om miljön. Istället vill båda partierna öka befolkningsmängden, åtminstonde i Sverige, och hur var det då med att föregå med gott exempel som land för alla andra länder?

För att svara på andra frågan får jag här spekulera i hur partierna brukar resonera, men båda vill öka befolkningsmängden på nationell nivå, globalt sätt ”tror” jag att de inser problematiken men vågar som sagt inte ta tjuren vid hornen för att göra något åt eller ens lyfta denna fråga som ett problem. Partier som inte vågar ta tag i de jobbiga frågorna är inte partier som är trovärdiga. Sedan så har ju ”alla människor rätt att finnas” vilket givetvis är riktigt enligt mig, men det betyder inte att man inte bör försöka arbeta preventivt för att få ner den rådande befolkningsmängden till anständiga nivåer. Det räcker inte med att säga ”alla kan inte äta kött för jorden klarar inte av det”, men sanningen är att vi kan inte vara så många människor på jorden samtidigt för jorden inte klarar av det.

Till sist så ställde jag en bonusfråga till miljöpartiet (vilket de inte svarade på)

I erat partiprogram skriver ni att ”Kärnkraften i Sverige ska avvecklas snabbt med början omedelbart. Avvecklingen kan genomföras på 10-12 år, samtidigt som koldioxidutsläppen minskar.” Jag undrar hur detta går ihop?

Ja hur går detta ihop egentligen? Att de skriver att koldioxidutsläppen minskar i samma mening som att man ska stänga ner kärnkraften verkar tyda på att de tycker att kärnkaften står för en stor mängd koldioxidutsläpp jämfört med andra alternativ. Men så är det inte.

Så: Vilket parti är det mest miljövänliga? Mitt svar är att båda två partierna är populistiska som försöker rida på en grön våg för att det för tillfället är populärt. Inget parti kommer aldrig någonsin att vara miljövänligt förrän det börjar förespråka en kraftig befolkningsminskning på våran jord. Säg att vi enbart skulle vara 500 miljoner människor på jorden (istället för närmare 7 000 miljoner), då skulle vi inte behöva ha denna ständiga debatt om oljans vara eller icke vara, eller hur mycket koldioxid vi får släppa ut etc. Dessutom, att prata om koldioxidutsläpp som ett reellt mijöhot som faktiskt existerar är inte seriöst när det saknas riktiga vetenskapliga rapporter som styrker detta. Det enda som har presenterats är hypoteser och det är inte detsamma som att det är bevisat.

Tillägg och svar från Centerpartiet för uppdatering:

1. Det största miljöhotet är klimathotet, vilket kräver minskningar av koldioxidutsläppen.
2. Folkmängden. Sverige kan geografiskt och resursmässigt öka vår folkmängd. Om vi ser till hur mycket resurser som varje svensk förbrukar (ekologiska fotspår), så finns det inget svenskt utrymme för någon ökning, vi förbrukar redan mer än vi borde. Den globala folkmängden, ja, det är i grunden en fråga om fördelningen av resurser. Den rika delen av världen lever redan idag som om resurserna var oändliga. Vi kan egentligen inte ta oss friheter på andras bekostnad. Centerpartiet står självklart bakom milleniemålen, som pekar på möjligheterna att nå global rättvisa.
Det ligger inget fel i att specifiera klimathotet som det största hotet. Detta beror på ens egna subjektiva reflektioner. Dock så ser jag problem i att man förutsätter att det beror på koldioxitutsläppen som inte är en slutsats huggen i sten (kan bero på naturliga variationer, solens intensitet, ett hopkok av flera faktorer. Jag lämnar detta till ett senare inlägg). Men för enkelhetens skull, låt oss säga att klimatet beror på koldioxidutsläppen. Vad beror det ökade koldioxidutsläppet på? Helt enkelt på den ökade mängden av befolkning. Hade vi varit mycket färre människor på jorden så hade det inte spelat någon roll hur mycket koldioxid som släpps ut. Helt enkelt, här har Centerpartiet blandat ihop vad som är orsak och vad som är verkan. Det är inte koldioxidutsläppet som påverkar klimatet, utan den ökade befolkningsmängden. Så länge befolkningsmängden ökar kommer koldioxidustläppen också att öka, hur mycket vi ändå minskar per capita. Det är den totala mängden som är det viktiga.
Så vad anser du det är som påverkar klimatet mest, koldioxidutsläppen eller den höga och snabbt ökande befolkningsmängden?
Vad gäller deras andra svar så tänker jag inte kommentera allt för mycket. Tycker det var lite väl mycket snömossnack i det hela. Men man kan se att jag gav Centerpartiet en hint om att de mer borde inse problemet med den ökade befolkningsmängden, jag hade hoppats på ett svar likt ”Vi inser att en allt för stor mängd människor på jorden är ohållbar och vill sträva efter att hålla det på en nivå som jorden klarar av för att seriöst jobba för en hållbar miljö”. Men antar det hade varit lite väl politiskt inkorrekt och obekvämt att hävda att vi behöver bli färre på jorden.

”Vi har inte nått ut med våran politik”

Inte sällan kan man höra ”Vi har inte nått ut med våran politik” när det går dåligt för ett parti i opinionsundersökningar. Ibland så kan jag undra ifall det inte är precis det man har lyckats med när det går dåligt? I synnerhet har jag hört detta från Socialdemokraterna (under Juholts och Sahlins storhetstid), Kristdemokraterna och Centerpartiet.
Jag har skickat ut frågor till olika partier för att de ska få klargöra lite mer om hur de ser på några av sina egna ”profilfrågor”. Ingen av dessa partier har svarat, och jag undrar ifall de medvetet väljer att ”inte nå ut med sin politik” för att ytterligare rasa i opinionen, eller är uttrycket endast ett svepargument för lathet alternativt att deras politik inte går hem i stugorna?

Hur som helst, jag tänkte vänta några dagar innan jag själv försöker analysera partiernas partiprogram för att klargöra de frågor jag vill ha svar på. Jag kan dock säga att det är till deras egna nackdel att inte svara på frågorna. Vad det handlar om i korta drag är att jämföra Miljöpartiets och Centerpartiets ståndpunkt inom några miljöfrågor. Samt försöka bena ut Vänsterpartiets och Sverigedemokraternas olika syn på ordet rasism. Vi får helt enkelt se om svaren uteblir, i så fall kommer jag tyvärr att behöva tolka fritt utefter deras partiprogram vilket innebär en klar nackdel för samtliga parter.

 


Byt ut orden: Peder Losten

Den senaste tiden har det cirkulerat ett stort antal debattartiklar och nyhetsrapporteringar angående ”rasismen i Forserum”. Vad det handlar om är flera somalier som känner sig förföljda och trakasserade, på grund av att de är just somalier. Huruvida vad som är sant eller inte i denna historia kan varken jag eller en utomstående journalist veta, vi kan endast skapa en egen sanning i våra huvuden med vad andra berättar för oss. Detta är per faktum inte en sanning i sig. Jag tänker inte gå in på vad som är sant eller inte, för det kan eller vet jag inte. Det jag däremot kan konstatera är Anders Karlssons, Centerpartiet, uttalande angående en följdfråga på incidenten från SVTs reporter Peder Losten, länk finns här. Där frågar Losten bland annat

Och 13 procent Sverigedemokrater i Forserum – säger det något?

Denna fråga är ganska tagen från ingenstans, för vad har detta med reportaget i sig att göra?

Karlsson svarar på frågan med

Det är 13 procent för mycket.

Jag undrar hur mediarapporteringen hade blivit ifall Losten istället frågat

 Och 13 procent somalier i Forserum – säger det något?

Och Karlssons svar hade varit samma som innan

Det är 13 procent för mycket.

Jag undrar varför det är okej att göra uttalanden om vissa människor, men inte om andra? Vari ligger konsekvensen i detta? Sedan undrar jag varför SVT, som ska vara oberoende, ställer en fråga som är helt irrelevant i sammanhanget. Losten kunde lika gärna ha frågat om andelen somalier i Forserum, eftersom det är dessa människor som reportaget handlar om. Eller varför inte fråga om andelen Centerpartister i Forserum, då detta är det parti som Karlsson representerar. Menar Losten att Sverigedemokraterna, som inte har inflytande i Forserum, bär skulden för hur somalierna har det i Forserum, till skillnad mot Centerpartiet med inflytande? Vi kan ta det ett steg längre, är det Socialdemokraternas fel för hur regeringen regerar Sverige? För hur utvecklingen i Sverige har varit de senaste sex åren? Någon måtta får det väl ändå vara.


Byt ut orden: Annie Lööf

Appropå Centerpartiets miss med att låta skattebetalarna stå för kostnaden för Centerpartiets festligheter:

Annie Lööf uttalade sig tidigare angående Håkan Juholts tabbe med att ta ut för mycket bostadsbidrag. Länk till hennes uttalande kan ses här. Där sa Lööf bland annat

Jag tycker att det är viktigt att är man politiker, förtroendevald sitter på folkets mandat i riksdagen, då måste man också följa dem regelverk som finns. […] Det är ju uppenbart så att de regelverk som finns inte har följts av Håkan Juholt.

Tänk om hon istället hade sagt

Jag tycker att det är viktigt att är man politiker, förtroendevald sitter på folkets mandat i riksdagen, då måste man också följa dem regelverk som finns. […] Det är ju uppenbart så att de regelverk som finns inte har följts av mig.

Lööf har visserligen erkänt att det skett en miss vad gäller den felskickade fakturan som betalades av skattebetalarna istället för Centerpartiet. Det som dock är beklämmande är att man som politiker ska vara konsekvent i sina uttalanden och ageranden, annars kan förtroendet naggas. Angående Tillväxtverkets påkostade festligheter för skattebetalarnas pengar så sparkade (omplacerade) Lööf Tillväxtverkets chef Christina Lugnet med motiveringen (länk här)

Regeringen kommer på torsdag på ordinarie regeringssammanträde att entlediga Christina Lugnet som myndighetschef på Tillväxtverket. I grund och botten handlar det om förtroende, för att leda en så viktig verksamhet som Tillväxtverket så krävs det förtroende från näringslivet, från allmänheten, men givetvis också regeringens fulla förttroende.

Nu var det ju det här med att vara konsekvent som politiker. Tänk om Lööf hade sagt

Regeringen kommer på torsdag på ordinarie regeringssammanträde att entlediga mig som näringsminister för regeringen. I grund och botten handlar det om förtroende, för att leda en så viktig verksamhet [några ord raderade] så krävs det förtroende från näringslivet, från allmänheten, men givetvis också regeringens fulla förttroende.

Det är tydligen inte viktigt att ”ta i med hårdhanskarna” när det gäller någon annan än sig själv.


Opinioninstitutens träffsäkerhet respektive institut

Jag har gjort ytterligare en jämförelse liknande förra inlägget, men här är skillnaden att resultaten är fördelade på respektive institut. Detta ger en möjlighet till att åskådliggöra vilket institut som är säkrast respektive parti. Ett institut anses som godkänt ifall resultatet är inom 5 % fel.

Parti                                   Godkända institut

Moderaterna                   Demoskop/Novus/SCB/Sentio/Sifo/Skop/Ipsos

Folkpartiet                      Demoskop/Sifo/Skop/Ipsos/UM

Centerpartiet                  Inget institut inom 5 % fel

Kristdemokraterna          UM

Socialdemokraterna       Demoskop/Novus/SCB/Sentio/Sifo/Skop/Ipsos

Vänsterpartiet                Demoskop/Novus/Sentio/Skop

Miljöpartiet                     Inget institut inom 5 % fel

Sverigedemokraterna     Sentio

Nedan presenteras de aktuella resultaten


Opinioninstitutens träffsäkerhet

Det är sällan ett opinionsinstitut lyckas pricka in det exakta resultatet på en valdag, speciellt då siffrorna från samma institut tenderar att variera väldigt mycket fråna ena mätningen till den andra. Det finns dessutom vissa faktorer som kan påverka hur ett opinionsinstituts resultat blir: deras egen viktning, Bradley-effekt eller så kallad omvänd Bradley-effekt. Det kan exempelvis tänkas att det är lättare att få människor att uppge Miljöpartiet, då detta är ett parti som inte är lika stigmatiserat som exempelvis Sverigedemokraterna, eller Moderaterna var innan de vann valet, tillsammans med Alliansen, 2006. Idag är det ett helt annat klimat som råder kring Moderaterna.

Jag har jämfört med hur rätt opinionsinstituten hade, av en sammanvägning från Novus sammanställning, för 2010 års val (notera att Novus inte har sammanställt de flesta av Sentios resultat och detta kan påverka något). Jag har jämfört med hur  de sammanvägda resultaten från opinionsinstituten stod sig mot valet 2010. Det är hela årens resultat från opinionsinstituten som räknas, för att eliminera temporära förändringar. Detta kan man ha åsikter om ifall det är rätt eller inte, då ett parti per faktum inte har samma sympatisörer för januari som exempelvis september. Men jag hävdar att man kan göra denna jämförelse för att få en fingervisning på hur det förhåller sig, så de exakta siffrorna kan tas med en nypa salt. Det är i vilken riktning det går som är det intressanta. Resultatet, som visas nedan, ger en indikation på att opinionsinstituten kraftigt underskattar Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Det enda parti de kraftigt överskattar är Miljöpartiet. Resterande partier, Moderaterna, Folkpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lyckas opinionsinstituten pricka in någorlunda bra.

Jag har även korrigerat gårdagens sammanvägning av opinioninstitutens resultat med dessa siffror för att eliminera eventuellla över- eller underskattningar. Man kan då se att Kristdemokraterna, som annars riskerade att åka ur riksdagen, klarar riksdagsspärren på 4 %. Även Centerpartiet och Sverigedemokraterna ökar väsentligt medan Miljöpartiet minskar avsevärt.


Sammanställning av opinionsundersökningar (jan-jun)

Det finns väldigt många opinionsundersökningar som intervjuar folkets partitillhörighet. Varje opinionsundersökning spretar åt olika håll och det är svårt att få en enhetlig bild på hur partierna egentligen förhåller sig i opinionen. Det är därför bättre att titta på en sammanvägning av varje undersökning och där igenom se på resultatet. Detta kan utföras varje månad, men för att få ett stabilare resultat på hur det egentligen har sett ut den senaste tiden så är det bättre att ta hänsyn till samtliga undersökningar under det pågående året. Detta har jag sammanställt med data hämtat från Novus sammanställning. Det är dock viktigt och poängtera att Sentio, ett norskt opinionsföretag, inte ingår i Novus sammanställning för varje månad, trots att ett flertal olika undersökningar har skett.

Resultaten är viktade efter hur många som har intervjuats för respektive institut och sträcker sig från januari till juni 2012. Uppdatering kommer ske varje månad varefter Novus sammanställning uppdateras. På grund av att det är det pågående årets resultat som eftersöks så kan inte några större förändringar förväntas från ena månaden till den andra. Det är alltså en mer statisk opinion som eftersöks istället för att fånga upp snabba och temporära förändringar.